Licence a obchodní podmínky

V této smlouvě, obchodních podmínkách, jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním fotobanky IlustračníFotky.cz
Přečtěte si je prosím pečlivě. Odesláním objednávky uznáváte tuto smlouvu a obchodní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj plný souhlas.

1. Smluvní strany

Provozovatelem těchto webových stránek, fotobanky IlustračníFotky.cz, je Jan Kočvara – se sídlem Litoměřická 581/14, 190 00, Praha 9, IČ: 71531611 (dále jen „Provozovatel“).
Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zakoupí fotografie či vektory (dále jen „Zákazník“). 

2. Licence a povolené a nepovolené užití fotografií a vektorů:

 • Fotobanka Ilustračnífotky.cz se zaručuje autorstvím i vlastnictvím všech prodávaných fotografií a vektorů na tomto webu. Není tak možné, že by zákazník zakoupil nelegálně staženou fotografii patřící například jiné fotobance či autorovi.
 • Všechny fotografie a vektory v nabídce fotobanky Ilustračnífotky.cz spadají pod licenci Royalty-free (RF)
   
 • Charakteristika licence Royalty-free (RF): 
  RF licence fotografií a vektorů jsou určené pro komerční a nekomerční užití, tedy určené pro osoobní propagaci, propagaci firem, společností, produktů či služeb, Fotografie a vektory jsou bez časového omezení. Zkrátka jednou zakoupíte a používejte je jak online, tak i offline dle potřeby. Fotografii si pro své použití může koupit kdokoliv jiný, není tedy zajištěna exkluzivita. Pokud si nejste jistí tím, jak užívat fotogrfie, neváhejte nás kontaktovat na objednavky@ilustracnifotky.cz
   
 • Fotografie a vektory nelze samostatně přeprodávat v jiných fotobankách. Fotografie můžete využívat pro své soukromé i business projekty. 
   
 • Fotografie a vektory nesmí být užité k propagaci politických, náboženských stran a hnutí. Nesmí být užita k propagaci pornografie a společností se jí zabývající. Fotografie nesmí být použita v jakékoliv kompozici která je zesměšňující, urážející, hanlivá a neslušná.
   
 • Fotografie a vektory může využívat jen zákazník, který si je na tomto webu zakoupí přes nákupní košík a uhradí sjednanou částku na účet provozovatele (fakturační údaje přijdou automaticky na e-mailovou adresu vyplněnou při objednávce).

3. Objednávka, cena a dodání fotografií a vektorů: 

 • Zákazník si prostřednictvím nákupního košíku na webových stránkách objedná vybrané fotografie a vektory. Na e-mail vyplněný zákazníkem při objednávce mu bude zaslána rekapitulace objednávky a fakturační údaje. Po uhrazení sjednané částky na účet fotobanky budou zákazníkovi zaslány fotografie a vektory na jeho e-mailovou adresu uvedenou při objednávce, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet provozovatele fotobanky.
 • Každá fotografie a vektor má svou uvedenou cenu uvedenou na těchto webových stránkách.
   
 • Případné vyjímky a změny v cenách fotografií a vektorů jsou individuální po předchozí písemné či telefonické dohodě
    
 • V případě, že kupující neuhradí částku za objednané fotografie a vektory, nebudou mu následně zaslány na e-mailovou adresu.
   
 • Fotobanka IlustračníFotky.cz nenese odpovědnost za správnost vyplněných údajů zákazníkem při objednávce. 

4. Reklamace a vrácení platby:

 • V případě, že májí fotografie a vektory technické problémy či jejich kvalita neodpovídá očekávání kupujícího, zavazuje se provozovatel (IlustračníFotky.cz) kupujícímu vrátit zpět uhrazenou čátku na účet kupujícího, a to po písemné e-mailové dohodě, nejpozději do 5 pracovních dnů od dohody.
   
 • Pokud bude mít zákazník zájem, může kromě vrácení peněz využít také možnosti výměny fotografií, dle svého výběru. 
   
 • Zákazník má právo reklamovat fotografii či vektorovou ilustraci nejpozději do 24 hodin od dodání fotografie či vektorové ilustrace na e-mail. Na pozdější reklamace nebude brán ohled z důvodu, že zákazník může fotografii využít, poté ho může omrzet a bude chtít fotografii vrátit či vyměnit za jinou. 

5. Ochrana osobních údajů:

 • Provozovatel fotobanky IlustračníFotky.cz si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. 
   
 • Prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním. Ochrana dat zákazníků je pro něno nezpochybnitelnou prioritou.
   
 • Neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých zákaznících třetím osobám, neshromažďuje a nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích.